Към бъдещия министър на културата. Отново.

Standard

Така. Свърши. Оставка. Сега започват пак лъжите и ходенето по мъките до октомври. Служебен кабинет и задкулисни сделки. Пари под масата за новите кампании. Обещания и плюене един друг. Ще се пръкнат една две нови партии и безпринципни обединения. Блатото ще се раздвижи за момент и пак ще затихне. Народът ще потържествува, после ще попсува и накрая пак ще пасува. Искам и трябва алтернатива. Ако няма – да я създадем.
404 дни от началото на протестите, Ден първи от изграждането на новото начало. Хайде сега да видим какво правим. Кой ще е в служебния кабинет и какво ще се случи до октомври. Имате ли предложения? И готови ли сте вие самите да се включите в това изграждане? Защото иначе нищо няма да стане. Тези, които са четени, трябва да пишат, тези, които са слушани, трябва да говорят, тези, които са гледани, трябва да са за пример, тези, които имат идеи, да ги дават. Само така ще стане. И с много работа, себеотрицание и борба.
Ето и отново, след малко повече от една година, моите препоръки към бъдещия министър на културата, който и да е той. Те са много опростени, само едно добро начало. Но да се заяви стратегическо желание за развитие и подкрепа на литературата и книгите от страна на правителството. Дано този път бъдат чути. И приети. И най-вече реализирани.

1. Да се създаде Национален център за книгата, който да разполага директно със средствата по програмите “Помощ за книгата”, “Превод и представяне на българска литература в чужбина” и “Подпомагане на библиотеките и развитие на библиотечните фондове”.
2. Създаване на фонд за подпомагане на български писатели за работата им по конкретни проекти за книги, както се прави с филмите.
3. Да се отдели целева субсидия в размер на минимум един милион лева като начало за снабдяване на 500 най-важни регионални, общински, читалищни, университетски и училищни библиотеки с най-добрите книги – поезия и проза, от български автори за изминалата година, и абонирането им за 9-те литературни медии – вестници и списания.
4. Съвместно с Министерството на образованието да се създаде специален фонд за създаване и подпомагане на катедри по българистика в 10 те най-важни, като езици, страни в света. да се осигуряват със лекторат и преподаватели, както и с постоянно обогатяване на библиотечния фонд на тези катедри със съвременна българска литература.
5. Да се отпускат стипендии от страна на българската държава за студенти в катедрите по българистика и да бъдат насърчавани да се заемат професионално с превода на българска литература. Стипендиите да бъдат обвързани с договори с тях за определен период от време или определен брой книги за превод.
6. Да се организират и провеждат ежегодно резиденции на преводачи от български език в България с пълно обезпечаване, за да могат те да работят пълноценно с авторите и да подобряват познаването си за съвременната българска литература и литературен живот. Те са посланиците ни по света.
7. Съвместно със Софийска община да се организира и провежда ежегодно международен литературен фестивал. България е единствената страна, която няма такъв. Ако няма възможност от страна на институциите да отделят човешки ресурс, то те да подпомогнат и осигурят с финансови средства частна организация, която да организира фестивала. Срещите между писатели от различни националности е повече от необходимо за отварянето на българската литература навън.
8. С помощта на министерството да се създаде и поддържа поне едно предаване по националната телевизия – мащабно, в най-гледано време, за литература, анализи и коментари. Да се създадат няколко магазинни предавания за актуалния литературен живот, събитията и преглед на най-важните литературни и културни прояви в страната и чужбина.
9. Министерството на културата да приеме спешно стандарти за попълване ежегодно на библиотечните фондове с нови заглавия, според утвърдените европейски стандарти, с квота за българска литература и млади български автори.

Advertisements

2 thoughts on “Към бъдещия министър на културата. Отново.

  1. Мисля си, че откак под литература не се разбира пропаганда всичко за литература им се свиди.

  2. Сгласен съм напълно и поддържам исканията в публикацията.. но:

    И аз бях млад преди 25 години. И аз имах надежда, че след падането на Тошо, България ще се “оправи”. Изминаха 25 години и кашата стана още по-голяма! Затова, от опита ми “за изгубено в надежди време” съветвам Светльо Желев да действа. Освен правилните изводи и искания за дадената кауза, трябва да направи и втората крачка – освен “трябва” нека посочи и метода за постигане на това “трябва”. Най-трудно е именно постигането на целите “в списъка”. Иначе… иначе се преминава в отбора на хората с излъгани мечти и надежди..
    P.S.
    Лоби ли ще се прави, Фейс група с вличтелни членове ли, финансов натиск към определени хора ли ще се прави, но да се очаква от Държавата да изпълни препоръките в публикацията.. ще бъде 100% загуба на време.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s